Porc blanc
El porc blanc és el que es consumeix en major mesura i del que s'obtenen la major part de derivats carnis que hi ha al mercat. Es cria de manera intensiva (reclòs i sense cap tipus d'exercici) i s'alimenta exclusivament de pinsos. El porc blanc té un pes en canal de 70 a 80 Kg. I es sacrifica amb una edat d'uns 6 mesos.

Garrí
Garrí

És el nom comú que rep el porc jove, més específicament parlant, es refereix al seu període de lactància, i pot durar d’1 a 63 dies depenent de si el deslletament és ultra precoç, precoç o tradicional.

Llegeix més