anoll
L'anoll és un mascle o una femella de 8 a 18 mesos d'edat, alimentada generalment amb farratges i pinso. La seva carn és rosada i té un gust suau, però és més gustosa que la de la vedella.